Yazdır

KODU    : H-1

AMAÇ    :

Gelişen teknoloji ile hızla değişen ticaret alanında oluşan yenilikler ve sonucu olarak ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilecek, gitgide küreselleşen ticaret alanındaki teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uygulayabilecek ve stratejik kararlar alabilecek çalışanlar ve girişimcilere dış ticaretin önemi, uygulama, içerik, gelişim, aplikasyon yöntemleri ve süreci hakkında bilgi vermektir.

İÇERİK    :

•    Dış Ticarette Genel Kavramlar
•    Dış Ticaret Temel Kambiyo
•    Uluslararası Ticarette Kullanılan Belgeler
•    Uluslararası Ticarette Kullanılan Ödeme Şekilleri
•    Uluslararası Ticarette Kullanılan Sevk ve Teslim Şekilleri ( Incoterms)
•    Milletlerarası Ticaret Odası Yayınları:
- Vesikalı Krediler için Yeknesak Teammüller (500 Sayılı Broşür)
- Tahsiller için Yeknesak Kurallar (522 Sayılı Broşür)
•    İthalat / İhracat / Kambiyo Mevzuatı ve Uygulaması
•    İthalat ve Ülkemiz İthalat Mevzuatı
•    İhracat ve Ülkemiz İhracat Mevzuatı
•    İhracatı Teşvik Mevzuatı ve Uygulaması
•    Gümrük ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları
- Madde Bazında Gümrük Vergi Oranları, KDV Oranları, Mevzuat Bağlantıları
•    Ardiye Ücretlerinin Tasarruflanması
•    İhtisas Gümrük İdareleri
•    Gümrük Kıymet Tespit Yöntemleri
•    1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibinden Etkilenmeme Yöntemleri
•    Damping ve Sübvansiyon Uygulaması
•    Tek İdare Belge / NF / A.T.A. Karnesi ve Uygulamaları
•    Gümrük İşlerinde Süreler
•    Fazla Ödenmiş Vergilerin Geri Alımı
•    Yatırım ve Teşvik
•    Serbest Bölgeler
•    Yabancı Sermaye
•    KDV Uygulamaları
•    Nakliye ve Sigorta İşlemleri
•    Vesaik
•    Akreditif Uygulamaları
•    Eximbank Kredileri, Döviz ve Prefinansman Kredileri
•    Uluslararası Pazar Araştırması ve Pazarlama
•    Uluslararası Yazışmalar ve Bilgi Bankaları
•    Distribütörler ve Seçimi


KİMLER KATILABİLİR?

Programa, şirket, kurum ve kuruluşların üst düzey yöneticileri ile planlama ve geliştirme birimlerinde görevli orta kademe yöneticileri katılabilir.