Yazdır

KODU    : A-5

AMAÇ    :

Kariyer Yönetimi, bir çalışanın mevcut bulunduğu konumun farkında olması, kendisi için bir sonraki adımda neyin olduğunu bilmesi, iş geleceğini öngörmesi, gelişme seyrine uygun hazırlıkları yapabilmesi kısacası kendisini geleceğe hazırlamasıdır.

Seminerin amacı; katılımcılara, gerek kendileri gerekse şirketleri için ihtiyaç duyulan kariyer geliştirme aşamaları konusunda bilgi vermektir.


İÇERİK    :

•    Kariyer Planlama
•    Kariyer Yönetimi
•    Zayıf Alanların Geliştirilmesi
•    Dönem İçi İzleme ve Geliştirme
•    Karşılaşılan Güçlükler

KİMLER KATILABİLİR?

Seminere, şirket, kurum ve kuruluşlarda görevli her düzeydeki yönetici ve uzmanlar katılabilir.