Yazdır

KODU    : D-3

AMAÇ    :

Yönetsel kararların alınmasında gerekli ve yeterli bilgilerin toplanması, alınan kararların izlenip sonuçların değerlendirilebilmesi, bir dizi iletişim koşullarının yerine getirilebilmesine bağlıdır. Günümüzde çağdaş örgütler, sistematik iletişim düzeninin önemini geleneksel kurumlara göre daha gerekli görerek, örgüt yönetiminde iletişim sorunlarına geniş yer vermektedir. Özellikle örgüt üyeleri ve çeşitli karar merkezleri arasında kurulu bulunan iletişim düzeninin niteliği, yönetimin başarısı üzerinde doğrudan etkiler yaratmaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan eğitim programı; örgütsel işleyiş düzeni içinde iletişimin yeri, önemi, niteliği, sorunları ve modelleri konusunda ilgilileri aydınlatmayı amaçlamaktadır.

İÇERİK    :

•    Yönetimde İletişimin Yeri ve Önemi
•    İletişim Süreci
•    Ast Üst İlişkileri
•    Biçimsel İletişim İlke ve Yöntemleri
•    Örgütlerde İletişim Modelleri
•    İletişim Teknolojileri
•    Etkili İletişimi Engelleyen Etmenler
•    Örnek Uygulamalar


KİMLER KATILABİLİR?

Seminer programına, her düzeydeki yöneticiler, uzmanlar ve halkla ilişkiler birimlerinde çalışanlar katılabilir.