Yazdır

KODU    : D-5

AMAÇ    :

Yönetici, başkaları aracılığı ile çözüme ulaşan kişidir. Toplantılar istatistikî bilgiler ve raporların alınmasında, not ve mektuplar ile yazıyla iletilen diğer bilgilerin iletiminde, telefon konuşmalarının teyidinde, bilgi alışverişinde kullanılan iletişim araçlarından birisidir.

Bu seminerde toplantılarda alınacak en yüksek verimi elde etmek için toplantıların ne zaman ve öncesi ve sonrası ile nasıl yapılacağı aktarılması amaçlanmıştır.

İÇERİK    :

•    Toplantıda Kurallar ve Düzen
•    Verimli Toplantı Nasıl Yapılır
•    Toplantının Üç Boyutu
•    Yönetim Boyutu
•    Fiziksel Boyut
•    Sosyal Boyut
•    İnsan Gücünün Yönetimi
•    Toplantı Yöneticisinin Görevleri
•    Toplantı da Kurallar ve Düzen
•    Konuşmacıya Dört Soru
•    Başarılı Konuşmacı

KİMLER KATILABİLİR?

Seminer programına, her düzeydeki yöneticiler, uzmanlar ve halkla ilişkiler birimlerinde çalışanlar katılabilir.