Yazdır

CEO-AKADEMİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Ülkemizin tüm bölgelerinde şirket ve kamuda çalışan yöneticilere, çalışanlara cazip kişisel ve profesyonel gelişim fırsatları sunmaktayız.
Eğitim programlarımız, çağdaş iş yaşamının ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. Eğitmenlerimizin her biri kendi alanında deneyimli,  bilgi birikimli danışmanlar tarafından verilmektedir. Eğitim sonrasında uyguladığımız değerlendirme formu sayesinde katılımcının eğitimden sağladığı faydayı somut bir şekilde ortaya çıkarmaktadır.
Eğitim danışmanlarımız, firmanın ihtiyaçlarına, sektörüne, faaliyet alanına ve ulaşılması hedeflenen doğrultuda harekete geçirerek (firmaya) özgün eğitimler verir.
Bu programın benzerleri yüksek standartlarda ve yurtdışında da şirketlere uygulanmaktadır.
Çalışanların psikolojik sorunlarının üstesinden gelme yöntemlerini, motivasyonu ve arkadaşları ile uyumlu çalışmayı öğrenir, ruh huzurunu iş ortamına taşıyarak başarıya ulaşır. Bu başarı da şirketin veya Kurumun başarısı ile doğru orantılıdır.
Kurumların hedeflerine hızlı bir şekilde ulaşabilmeleri ancak kurumsal hedeflere inanmış, vizyonu paylaşan yönetici ve çalışanlarla mümkün olabilmektedir. Başarılı işletmeler bu başarıların inanılan bir vizyon, güçlü bir liderlik, doğru strateji ve iletişim becerileri güçlü, birbirine güvenen, dürüst elemanlar ile takım çalışması yaparak elde etmektedirler. Başarılı bir ekip çalışmasının yöntemi ise egolardan sıyrılıp birbirine kenetlenebilmek ve herkesin bütün gücünü arkadaşça ortaya koyabilmesiyle mümkündür. Fakat çok defa iletişim becerisi eksikliklerimiz ve birlikte olduğumuz kişilere karşı hissettiğimiz duygularımız etkin bir takım olabilmemizi engellemektedir. Bu nedenle eğitimin amacı, katılımcıların iletişim becerisi ve duygusal zekâ açısından kendilerini tanımalarını, ortak değerleri paylaşarak birbirini anlamalarını, birbirlerine olan ihtiyaçlarını fark edebilmelerini sağlamak, daha fazla güç oluşturabilmek için hedef birliğine varılması gerektiğini ve etkin bir takım üyesi olma bilincini pratik örnekler vererek takım çalışması için ihtiyaç duyulan iletişim anlayışını güçlendirmektir.
Ayrıca motivasyonu tam bir bireyin yapabilecekleri de aşikardır. Motivasyonun anlamı; teşvik, ilham, heves, dürtü, tesir, itici kuvvet anlamına gelir ve başarı için çok önemlidir. Bir kişinin dışarıdan aldığı motivasyon anlık ve geçicidir. Önemli olan kişinin kendi motivasyonun devamını sağlamasına yardımcı olmaktır. Yani kişi kendi motivasyonunu nasıl yapacağını öğrenmelidir.
Takdir, işbirliği, iyi ilişkiler, mutluluk, dürüstlük ve iletişimi öğrenen kişinin kendi motivasyonu zaten hep olacaktır.
İçsel sıkıntılar ve kişisel filtremizden geçirdiğimiz tüm bilgilerimiz ve bilmediklerimizin bileşkesi olan davranışlarımızı değiştirmekle yani kendimizi değiştirmekle başlamak en doğrusu olacaktır.
Kendisi ve çevresi ile barışık insanların işyerlerinde başarılı olmamaları mümkün değildir. Onun için aşağıda yazılı olan maddelerin kişilerde olması gerekir. Bu eğitimin başlangıcı ve amacı da kişiye tüm bu meziyetleri vermek içindir.
•    Mücadele         
•    Arkadaşlık
•    Dürüstlük        
•    Sorumluluk       
•    Paylaşım      
•    Liderlik  

NASIL UYGULAMAYA KONULUR?
1.  Herkesin kendi üstüne düşeni tam ve eksiksiz yapması,

2. Yönetici-Çalışan-Müşteri ilişkileri arasında dürüst iletişim kanalı açılması,

3.  Olumlu ve olumsuz her şeyin anında söylenmesi,

4.  Problemlerin hemen çözülmesi,

5. Kimin hangi işlerde ve nerelerde verim alınabilir tespiti ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

 

 

Unutmamalıdır ki işletmemizdeki her beyin farklıdır ve farklı çalışır,  her birine de ihtiyaç vardır.